Du er her: Alfa & Omega sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Alfa & Omega

Alfa & Omega er et kommunikasjonsbyrå som konsentrerer seg om strategisk internkommunikasjon, kulturbygging, visjons-, verdi- og strategiprosesser. Vi forankrer alt vi gjør strategisk og teoretisk, men kjennetegnes av at vi også lager konkrete og praktiske verktøy for kommunikasjon og implementering (blant annet kulturkabal, verdispill, presentasjoner, brosjyrer, filmer, rollespill, oppgaver etc.). Det gjør oss til en rådgiver som behersker både det analytiske og det kreative - og som dermed får et bredt nedslagsfelt med stor variasjon i type oppdrag og løsninger. I tillegg til egne ansatte benytter vi et bredt spekter av freelancere, samt et idéstyre sammensatt av mennesker fra kunst, kultur og akademia. Alfa & Omega har eksistert siden 1983, de første årene som et reklamebyrå, før vi i 1995 satset på å bli endringsagenter for å styrke virksomheters internkultur opp mot ønsket merkevare eller omdømme.

Vår spesialkompetanse er strategisk internkommunikasjon, kulturbygging, visjons-, verdi- og strategiprosesser. Vi er spesialister på sammenhengen mellom internkultur og bygging av merkevare og/eller omdømme.

Våre målgrupper/kunder er alt fra mellomstore bedrifter og kulturvirksomheter, via departementer og offentlige etater - til landets største konsern (bl.a. Telenor, Posten og DnB NOR).

Alfa & Omega

Besøksadresse:
Sagveien 23A
0402 Oslo
Postadresse:
Postboks 4294 Nydalen
0402 Oslo

Tlf: 23 23 34 50
Fax. 23 23 34 51

Bransje: Annen, Bedriftsrådgivning

www.alfaomega.no | post@alfaomega.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33