Du er her: Ergo;ego sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Ergo;ego

Ergo;ego har spesialisert seg på å dele skuespillerens kompetanse med andre yrkesgrupper. Dette har lenge vært et veldig populært og godt dokumentert
fenomen i utlandet, og etter hvert har også Norge kommet etter. Ikke minst takket være Ergo;ego, som i dag regnes som den ledende aktøren på området.

Alle skuespillerne og instruktørene i Ergo;ego er spesialtrente i å overføre verktøy og metoder fra teaterets verden til andre yrkessammenhenger på en morsom, lærerik og effektiv måte. Siden 2000 har dette blitt spilt ut for selskaper innen olje, finans, IT, legemidler og forlag. Også helsepersonell, advokater, ingeniører, selgere, offiserer, byråkrater, apotekere og politikere har fått lære og trene i Ergo;ego regi. Og ikke bare i Norge. De senere årene har Ergo;ego vært på scenen i 23 land i Europa foruten USA og Asia.

Vi tror på læring gjennom handling. Vi jobber konsekvent med trening og refleksjon, og individuell feedback. Vi tror på suksess som virkemiddel, når du
lykkes blir det enklere å strekke seg enda litt lenger. Vi er opptatt av å behandle mennesker som enkeltindivider, ikke som en gruppe. Vi er opptatt
av å gi fra oss verktøy som du kan ta i bruk fra dag én.

Som skuespillere er vi opptatt av å avvæpne, bruke humor, være selvironiske, by på oss selv, for på denne måten å hente ut alle disse væremåtene hos den vi
trener. Vi henter våre verktøy fra teaterets verden og relaterer det til den enkeltes arbeidssituasjon. Metodisk handler dette om å bruke skuespillerfaget
som speilbilde for arbeidslivet. Skuespillerens utfordringer kan ofte sammenlignes med lederens eller selgerens utfordringer.

les mer om oss på http://www.ergoego.no/

Ergo;ego

Adresse:
Maridalsvn 89
0461 Oslo

Tlf: 400 03 303

Bransje: Coaching, Event og underholdning, Utdanning og kurs

www.ergoego.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33