Du er her: Perduco Kultur AS sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Perduco Kultur AS

KOMPETANSE - ANALYSE- OG EVALUERINGSTJENESTER
Perduco Kultur arbeider med kvantitative og kvalitative undersøkelser, utredninger og evalueringer for aktører i kulturlivet og på områder der kultur- og næringsliv møtes.
RÅDGIVNING - UTVIKLING AV SPONSING OG SAMARBEIDSPROSJEKTER
Basert på undersøkelser og vår kunnskap om kultur og næringsliv, gir vi råd om hensiktsmessige og fruktbare samarbeidsformer mellom kulturaktører og næringslivssponsorer.
KOMMUNIKASJON - SYNLIGGJØRING AV NY KUNNSKAP
Perduco Kultur synliggjør kulturlivet og kultursponsing gjennom å formidle egenprodusert informasjon om både kulturlivet og kultursponsing, og viderebringe viktigheten av kultursponsing gjennom kursing, foredrag, kronikker og andre typer publikasjoner


Perduco Kultur AS

Besøksadresse:
Tullinsgate 2
0129 Oslo
Postadresse:
Pb.6633 St.Olavs plass
0129 Oslo

Tlf: 400 03 606

Bransje: Bedriftsrådgivning, Markeds- og kundeundersøkelser, PR-byråer, Sponsing, Spørreundersøkelser, Utdanning og kurs


Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33