Du er her: Stiftelsen Portåsen sin profil

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Stiftelsen Portåsen

Portåsen - Wildenveys rike, er et senter for formidling av Herman Wildenveys liv og diktning. I tillegg er Portåsen en møteplass og arena for lokale, regionale og nasjonale kunstnere og kulturarbeidere. Portåsen er en tilbyder av, og tilrettelegger for, et innholdsprogram som favner hele det litterære univers, og som tar opp i seg uttrykksformer og aktiviteter basert både på det skrevne og talte, ord. Vårt program skal gjenspeile Stiftelsen Portåsens nedfelte strategi om å gjøre Portåsen kjent for et nasjonalt publikum.
Ordet er ditt!
Portåsen - Herman Wildenveys rike er et kulturelt opplevelsessenter for barn, ungdom og voksne. Vi ønsker at du som publikum, enten du vil være passiv eller aktiv deltager i våre aktiviteter, skal TA ORDET. Slik at du kan være med å skape både din og Portåsens nye historie.
Kulturhuset Låven er den nye destinasjonens storstue. Også Våningshuset og Bryggerhuset er sentrale opplevelsesarenaer, likeledes utearealene med sitt mangfold av møteplasser.

Stiftelsen Portåsen

Adresse:
Portåsveien 85
3050 Mjøndalen

Tlf: 924 62 539

Bransje: Annen, Event og underholdning, Kulturopplevelser

www.portaasen.no | post@portaasen.no
Søk på google

Til toppen av siden

Skriv ut

Topp

Norsk Møteforum AS - Solbergveien 22 - 3057 Solbergelva - Tlf. 815 MØTER / 31 30 30 30 - Faks. 32 87 08 33